Fabrika ve Endüstriyel Tesislerde Elektrik Tesisatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Fabrika elektrik tesisatı, binada elektrikle çalışan tüm sistemleri kapsar. Bu tesisatlar; topraklama uygulamaları, aydınlatma tesisatı , zayıf akım tesisatı, priz devreleri gibi öğelerden oluşur.Tesisatlar sıva altı ve sıva üstü olarak ikiye ayrılırlar. Sıva üstü tesisatlar genellikle bodrum katı , garajlar , atölyeler gibi nemli yerlerde kullanılırlar. Dış etkilere maruz kalarak tehlike arz edeceğinden ve görüntü açısından da estetik olmadığından tercih edilmezler. Sıva altı tesisatlar ise bina yapım aşamasında sıva yapılmadan önce sıva altında kalacak şekilde döşenir.
TSE normlarına uygun malzeme kullanılarak, bu konuda hazırlanmış yönetmeliğe göre döşenirler.Daha güvenli oldukları için bu tesisatlar daha yaygın kullanılır. Eleketrik tesisatı, bina yapım aşamasında döşenmeye başladığından tesisat yönetmeliğine uygun yapılmazsa, büyük problemler çıkarması olasıdır. Arızalar genellikle yanlış malzeme seçimi, tesisat eskimesi ya da yanlış projelendirmeden kaynaklanır.

 • Proje ve teknik uygulama sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak.
 • Vaziyet planı
 • Aydınlatma ve priz planı
 • Zayıf akım planı (anons,yangın, tel,data, kamera, acil yönlendirme vs projeye göre)
 • Tava planı
 • Mekanik ve kuvvet besleme planı
 • Topraklama planı
 • Çevre aydınlatma
 • Kolon şeması
 • Yıldırımdan koruma planı
 • Yükleme cetveli
 • Keşif listeleri
 • Hesaplamalar(topraklama, gerilim düşümü, ısınma kontrolü vs)
 • Semboller listesi ve açıklamalar
 • Tablo açılımları
 • Sayaç panosu detayı
 • Projede özel istenen detaylar

Elektrik Tesisatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Elektrik tesisatı bir yapının tüm ışık, ısı ve güç kaynağını merkezden iç mekanlara dağıtımıdır. Bu nedenle daha güvenli bir elektrik tesisat kurulumu yaptırırken dikkat edilmesi gereken belirli hususlar vardır. Elektrik tesisatına, tesisat kurulacak yerin gereken emniyet tedbirleri alınarak çalışmaya başlaması gerekmektedir. Temel topraklaması yapılan binada elektrik kablolarının sıva altına döşenmesi güvenli bir yöntemdir. Sıva altına döşenen elektrik tesisatı herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.
Öncelikle inşaatta kullanılacak kablolar, sayaçlar, armatürler gibi tüm malzemeler TSE damgalı olmak zorundadır. İnşaatın durumuna göre ISO 9001 ve 9002 belgeleri de istenebilir. Sigortalar projedeki değerleriyle aynı olması gerekmektedir. Elektrik tesisatı iş projesine ve iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak yapılması gerekmektedir.