34,5 – 800 kV aralığında yer alan enerji nakil hatlarının yapımı alanında deneyimli, tanınmış ve aranılan bir yüklenicidir.
Enerji Nakil Hatları yapım çalışmaları aşağıdaki aktiviteleri kapsamaktadır:

Etüd ve Tasarım:

 • Hat etüdü, güzergah harita, plan ve profillerinin hazırlanması.
 • Kamulaştırma plan ve dökümanlarının hazırlanması.
 • Çevre Etki Değerlendirme çalışmaları.
 • Zemin etüdleri.
 • Hat projelendirme, direk dağıtımı ve optimizasyonu.
 • Direk tasarımı.
 • Direk imalat resimleri.
 • Direk imalat detayları ve kartları.
 • Autocad
 • PLS Pole
 • B Tower
 •  

İletken toprak teli, izolatör, OPGW, topraklama malzemeleri gibi her türlü hat malzemesini ISO 9000 kalite sertifikasına sahip birinci sınıf imalatçılardan temin etmektedir. Temin, nakliye ve montaja kadar geçen süre içerisinde şantiyede depolama işlemleri ŞA-RA’nın kalite güvence ve kontrol sistemi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 • Aplikasyon ve direklerin işaretlenmesi
 • Güzergahın açılması, ulaşım yollarının yapımı
 • Direk Temellerinin inşaat çalışmaları
 • Direk Montajı
 • Tel çekimi
 • İşletmeye Alma
 •  

Proje Yönetimi

Yönetim:

 • Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler; deneyimli proje yöneticileri, şantiye ve ekip şeflerinden oluşan uzman teknik kadrolarımız tarafından yönetilmekte ve koordine edilmektedir.
 •  

Enerji İletim Hatları | Son yıllarda meydana gelen aşırı nüfus artışları ve teknolojik gelişmeler (elektrikli ulaşım, bilgisayar kullanımının artması, otomasyon sistemlerinde meydana gelen gelişmeler vs.) üretilen elektrik enerjisinin kapasiteler üzerinde talebe cevap vermekle yükümlü kılmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gözlenen bu gelişmelere paralel olarak dünyadaki elektrik enerjisi tüketimi her yıl yaklaşık olarak %10 artış göstermektedir.
Artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni üretim tesislerinin kurulması ve iletim hatlarının yaygınlaştırılması gerekmiştir. Böylece elektrik enerjisi sistemleri gelişmiş ve enerji üretimi, enerji iletimi, enerji dağıtımı birer mühendislik dalı haline gelmiştir.