HAVALANDIRMA TESİSATI TASARIMI

– Hava Kanalı ve Menfez Hesabı
– Hava Dağıtım Elemanları (Menfez, Difüzör) Seçim Rehberi
– Havalandırma Menfez Tipleri
Menfez Bağlantısı
Kanal bağlantıları, benzerlik kanunu ve bernoulli denklemi dikkate alınarak basınç kaybı ve hız kriteri değerlerine göre belirlenir.
Benzerlik Kanununa göre, aynı hacimsel debideki havanın değişik kesit alanlarındaki kütlesel debisi de aynıdır. Kanallardaki değişken kesit alanlarında hava sabit hacimsel debide aktığı zaman akan akışkanın hızı değişir.
Benzerlik Kanunu
Q1=Q2 olup V1×A1 = V2×A2 dir.
Örnek: Kesit alanı 0,5 m2 ve hava hızı da 4 m/s olan bir kanal daraltılarak
kesit alanı 0,3 m2 düşürüldüğüne göre kanaldan akan havanın hızı ve debisi
ne olur?
V1×A1 = V2×A2
4×0,5 = V2×0,3
V2 = 6,7 m/s kanaldan akan havanın hızı,
Q = V.A
Q = 4.0,5 = 2 m³/s kanaldan akan havanın debisi
Bernoulli Denklemine göre de, bir kanaldaki hava akışı teorik olarak ifade edilir. Sürtünmeye ve dinamik kayıplara bağlı iki nokta arasındaki toplam basınç kaybını bulabilirsiniz.
Pd = p × V²/2
Kanallardaki toplam basınç; kanal cidarlarına sürtünme ile kanal bağlantı parçalarının, kullanılan cihazların (ısıtıcı, soğutucu, damla tutucu gibi) ve diğer yan bağlantı elemanlarının gösterdiği dirençlerden oluştuğundan, toplam basınç kaybı hesap edilir.
Bu durumda eğer siz redüksiyondan önce (dar kesit) menfezi bağlarsanız kanaldaki hava hızı ve basınç yüksek, redüksiyondan sonra (geniş kesit) menfezi bağlarsanız kanaldaki hava hızı ve basınç düşük olacaktır. Buna göre, menfezin bağlantısının yapıldığı nokta menfez ve menfezden önceki hat debisinin toplamı olan kanal olmalıdır.
Bağlantı yöntemlerine gelince ise, hava kanalı tasarımında her geçiş parçasının farklı statik basınç kaybı söz konusudur. Hatta geçiş parçasının kendi içindeki eğim ve açı durumuna göre de farklı statik basınç kaybı oluşur. Bu durumda geçiş parçası seçiminde imalat yöntemi, maliyeti ve oluşturduğu basınç kaybına dikkat edilmelidir.
Geçiş parçalarının oluşturduğu dirençlere Havalandırma Sistemleri Kitabından veya Isısan Klima Tesisatı kitabının son sayfalarındaki yerel kayıp katsayıları tablosundan bakabilirsiniz.
Havalandırma Kanal Tasarımı Pratik Bilgiler
Taze hava kanalında branşman alırken pantolon parçası almamızın nedeni de budur. Eğer siz direk hattan 45 derecelik açıyla saplama yaparak branşman alırsanız, kanala üflenen havanın daralan bağlantı ağzında oluşturacağı direnç (basınç kaybı) yüksek olacaktır. Pantolon parçasının oluşturacağı direnç ise daha az olacaktır.
Egzoz kanalında ise dar kesitli kanaldan ana kanala doğru bir hava akışı söz konusu olup, basınç kaybı değerinde ise taze havadaki gibi bir yüksek basınç kaybı olmayacaktır. Bu nedenle pantolona parçası yerine direkt saplama yapılabilecektir.
Flex kanallarda 2 metre uzunluğu geçilmemesinin nedeni de yine basınç kaybı ve hava akışının flex kanalda oluşturacağı rezonanstır. Flex kanalın yapısından dolayı cidarlarında oluşan birim sürtünme kaybı normal kanala göre daha fazladır ve esnek yapısından dolayı doğru askılama yapılmaması durumunda kontrolsüz hareketlere sebep olacaktır. Geçiş parçalarında belirtilen yerel kayıp katsayıları gibi flex kanallarda da bu durum azami 2 metre olarak belirlenmiştir.

  • Konfor Havalandırma Sistemleri Tasarımı
  • Endüstriyel Havalandırma Sistemleri Tasarımı
  • Toz Toplama Sistemleri Sistemleri Tasarımı
  • Proses Havalandırma Sistemleri Tasarımı