Kalite Politikamız

Başkent Mühendislik olarak kalite ile yönetimimiz ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesi, belgelendirilimesi ve sürekli iyileştirilmesidir. Sağladığımız hizmetlerde; müşteri memnunuyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmektir. Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır, ve bizim müşterilerimize sunduğumuz hizmette kalite her zaman ön planda tutulmaktadır..

Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini arttırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini arttırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

ISO 9001‘E KURULUŞLAR NEDEN İHTİYAÇ DUYAR – AVANTAJLARI NELERDİR?

ISO 9001 kuruluşların ölçeklerine, hizmet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilen bir standarttır. Standartın temel prensiplerine bakıldığında neden ihtiyaç duyulduğunun da cevabını aslında alıyor olacağız.

Liderlik, Müşteri Odaklılık, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Kanıta dayalı karar verme gibi temel prensipler tüm kuruluşların süreçlerini iyileştirmesine, karlılığı arttırmasına, müşteri memnuniyetini arttırmasına sebep olacak adımlardır. Kalite Yönetim prensiplerinin özünü anlayıp, uyguladığımız takdir de bahsettiğimiz faydalar beraberinde geliyor olacaktır.

ISO 27001 – BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm ölçek ve sektördeki kuruluşlara uygun bir sitem olup, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucu günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

OHSAS 18001:2007

İşyerlerinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir.

TSE TSEK HYB – Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE TSEK HYB Hizmet yeri yeterlilik belgesi TSE HYB GENEL BAKIŞ Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet üreten sektörlerde işyerleri kurum veya kuruluşların verdigi hizmetlerin yeterliliginin ilgili Türk Standartına veya belirlenen kriterlere uygunlugunu onaylayan belgedir.

MCM – (Microsoft Certified Master) ve MCA (Microsoft Certified Architect)

Bu sertifikasyonlar özel sertifikasyonlardandır. MCM: Microsoft Certified Master ve MCA ise Microsoft Certified Architect olarak çevrilebilir. Bir alanda uzman ötesi olan şahıslara verilir.