HAVUZ TESİSATI TASARIMI

Havuz Bilgileri;
Havuz boyutları=16x9m
Havuz Alanı=144m2
Derinliği=1.2m
Projede TS 11899 standartları ele alınmıştır. (TS 11899; Yüzme havuzları, suyun
hazırlanması, teknik yapım, kontrol, bakım ve işletmesi için genel kurallar)
Yüzme havuzu korunmuş açık alanda yapılacaktır. Yandan beslemeli ve üstten taşmalıdır.
Yüzme havuzu boyutları belirlenirken havuzu kullanacak kişi sayısı üzerinden hesap edilmiş ve can
güvenliği açısından havuz su derinliği 1.20m olarak seçilmiştir.
1.1 ALAN VE HACİM HESABI;
Havuz alanı=A=16×9=144m2
Havuz Hacmi=V=144×1.2=172.8m3
1.2 ANMA YÜKÜ VE SİRKÜLASYON DEBİSİ;
Bir havuzun anma yükü, tasarımda temel alınan havuzun bir çalışma saatinde havuzu kullanan kişi
sayısıdır. Havuz alanı kullanıcı frekansı ve kişi başına düşen su yüzeyinden çıkar.
a
A n
N
*
=
N=Anma yükü (1/h)
A=Havuz su alanı (m2)
n=Kullanıcı frekansı (1/h)
a=Kişi başına düşen su yüzeyi (m2)
Q=Sirkülasyon debisi
k=Yüklenebilme faktörü
P=oturma yeri sayısı; 1oturma yeri 0.4m3 lük havuz hacmine denk gelir.
L=Beher su atraksiyonu
A=144m2
n=1/1 saat (Bir saat için anma yükü bulunduğundan)
a=2.7m2 ( TS 11899 Çizelge 11)
N 53 33. kişi / h
2.7
144 * 1/1
= =
Sığ havuzlar için Su hazırlık tesisi debisi=
k
A
Q
37.0 *
=
k=Yeterli miktarda dezenfeksiyon maddesi kapasitesini koruyabilmek ve kirliliklerin havuzda
kalmasını sınırlandırmak için yüklenebilme faktörü Klorlu havuzlarda 0,5 Ozon ilaveli sitemlerde 0,6
değerinin üzerine çıkmamalıdır.
Q 106 56. m /3 h
0.5
37.0 *144
= =
1.3 DENGE DEPOSU HACMİNİN BULUNMASI
Suyun yüzeyden sürekli olarak taşmasını garanti etmek için su miktarındaki düzensizlikleri
dengeleyecek bir depo olmalıdır. Yüzücülerin taşırdığı dalgalanma ile taşan su, su hazırlık sebebi ile
dolaşımdaki su ve ters yıkama suyu denge depo hacmini oluşturur. Denge deposu hacmi aşağıdaki
denklem ile belirlenir.
V = Vv +Vw+Vr
a
A
Vv .0 075 *
=
Q I
Vw A
.0 144* /
.0 052 * *10

=
VR AF = 6*
V=Denge deposu toplam hacmi (m3)
Vv=Yüzenlerin taşırdığı su hacmi (m3) (kişi başına ortalama 0.075m3 alınır)
Vw=Dalgalanmalar ve sirkülasyon sebebi ile taşan su hacmi (m3)
VR=Filtre ters yıkaması (temizliği) için kullanılan (depolanan) su hacmi (m3)
A=Havuz su alanı (m2)
a=Kişi başına su alanı (m2)
Q=Su hazırlık tesisi sirkülasyon debisi (m3/h)
I=Taşma kanalının uzunluğu
Af=Filtre kesit alanı (m2) (Birden fazla filtre olması halinde hepsi aynı anda ters yıkama
yapmayacağından dolayı en büyük filtrenin alanı alınır)
V 6* .2 0106 12 07. m3 R = =
V = 4 + 71.3 +12 07. = 19 78. m3
Havuz tesisatı ile ilgili diğer kaynaklarda (ısısan sıhhi tesisat,santem (yüzme havuzlarının mekanik
tesisatı için proje hazırlama esasları)) havuz denge tankının hesabı için,
ISISAN kitabına göre;ortalama havuz kullanımda olduğundan 10 cm su taşacağı
öngörülmüştür. Buda Yüzey alanı(144m2)x10cm=14.4 m3 denge tankına ihtiyaç olacağı
düşünülmüştür.
SANTEME göre 126m2 ile 250m2 arasındaki havuzlar için 70lt/m2 yani
144m2*70lt/m2=10.08m3 denge tankına ihtiyaç olacağı düşünülmüştür.
Fakat hem güvenli tarafta kalmak hem de diğer kitaplarda ters yıkama gibi etkenler
düşünülmeden kabaca bir değer verildiğinden TS 11899 daki hesap yöntemine göre denge deposu
alanı yani 19.78 m3 seçilmiştir.
1.5 FİLTRE SEÇİMİ;
TS 11899 Çizelge 4 e göre Kapalı filtreler için içinde tatlı su bulunduran havuzlarda Filtreden suyun
geçme hızı 30m/h den küçük veya eşit olmalıdır.
Q=V*A ise A=Q/V dir ………..A=106.56/30=3.552 m2
Φ1250=1.23m2
Φ1600=2.01m2
Φ2000=3.14m2
Bu alan değerine uyan 2 adet Φ1600 luk filtre dir. Alanı=2.01 m2 dir. Filtre seçimi yapılırken sadece
alan olarak değil içindeki kuvars kum miktarı bakımından fazla olan filtre seçilmiştir. Bu sayede
suyun filtrelenerek geçme yüzdesi yüksek tutulmuştur.
Seçilen filtreye göre gerçek filtrelenme hızı=106.56=V*4.02 ise …………….V=26.508m/h dir.
1.6 POMPA SEÇİMİ;
Pompa manometrik basıncının yaklaşık tespiti için;
*Kum filtresi direnci, temiz halde………………………………5mss
*Denge tankı min su seviyesi ile havuz su seviyesi arasındaki mesafe yaklaşık olarak…………2.5mss
*Borulardaki kayıplar……………2.5mss
*Lokal kayıplar (vana fittings vs)…….1.0mss
*Kum filtesi kirlendiği zaman ilave direnç……….3.0mss
Toplam Kayıp = 14mss
Pompa eğrisinden 14 mss ve Q=106.56m3/h debi ile kesişiminden
Yüksek kapasiteli pompardan 2 adet 4.5 hp pompa seçmek gerekir. İki asıl birde yedek pompa
seçilmelidir. Debi ikiye bölünerek 106.56/2=53.25m3/h den 14mss pompa eğrisinden kesiştirilerek
pompa seçilmiştir.
Not; 1 Kw=0.74 Hp dir.
1.7 HAVUZ BORU ÇAPLARININ HESAPLANMASI;
Havuzlarda genellikle 10kg/cm2 basınçlı sert PVC içme suyu borusu kullanılır. Borularda geçen hızlar
geçtiği yere göre şu değerleri alır.
a- Pompa emiş hatları, pompa filtre arası 1.5 m/s
b- Basma (Havuz besleme hattı) 2.5m/s
c- Havuzdan ve Denge tankından Emiş 1m/sn
d- Taşma hattı 1m/sn
Boru çapları debiye göre yukarıdaki hızları geçmeyecek şekilde hesaplanmalıdır.
Emiş Hattı Boru Hesabı………..
Havuz emiş hattı hesaplanırken havuz içinde güçlü bir emiş olması can güvenliği açısından
istenmez. Bu sebeple emiş yapılırken suyun %30 debi havuz içinden, %70 debi Denge tankından
alınacağı düşünülür.
Havuzdan Emiş Boru Hattı;
Boru iç çapı 194.07 mm dir. Boru Et kalınlığıyla beraber 4 adet
Φ110 luk boru seçilmiştir.
Denge Tankından Emiş Boru Hattı;
Boru iç çapı 194.07 mm dir. Boru et kalınlığıyla beraber 2 adet
Φ160 lık boru seçilmiştir.
Taşma Boru Hattı;
Boru iç çapı 224.1 mm dir Φ225 lık boru seçilmesi gerekir. Taşma
suyunun havuz etrafı boyunca kanala dolup kanaldan denge
tankına gitmesinde mesafe uzayacağından doğru orantılı olarak
zamanda uzayacaktır. Bu sebepten 4 adet Φ110 luk boru seçilip
taşma kanalının uygun yerlerine yerleştirilecektir.Bu sayede suyun devri daha hızlı olacaktır.
Havuz Besleme Boru Hattı;
Boru iç çapı 122.7 mm.Basma hattı dizaynı yapılırken suyun
homojen dağılımına dikkat edilmelidir. Basma hattı boruları
genellikle kapalı devre oluşturacak şekilde montaj yapılır veya
geyik boynuzu şeklinde yapılır. Burada kapalı devre şeklinde yandan besleme seçilmiştir. Çift taraflı su
basıncı olacağından Φ110 luk boru seçilmiştir.
Havuz Besleme Nozulu Seçimi;
Havuz besleme nozullarından saatte 4-6 ton su basılacağı hesaplanmıştır. Seçtiğimiz 5ton/h
dir. Bu şartlar altında 106.56/5=21.312 adet .
Bu tür sığ havuzlarda en fazla 6m de bir besleme nozulu olması gerekir. Havuzun çevresi
=50m/6=8.33 adet dir.
21.312>8.33 olduğundan 22 adet besleme nozulu seçilmiştir.

  • Havuz Suyu Arıtma Tesisatı Tasarımları