ISITMA SİSTEMLERİ TASARIMI

Bir sıcak su sistemi genel olarak sıcak su kaynağı, su taşıyıcı borular, ısıtıcı veya ısı değiştirici
elemanlar, sirkülasyon pompaları, genleşme depoları, otomatik kontrol cihazları ve çeşitli donatım ve
ara parçalarından oluşur. Genel olarak ısıtma sistemlerini üç başlık altında toplamak mümkündür.
1-Tekil ısıtma sistemleri; kat ısıtması, split klimalar,
2-Merkezi ısıtma sistemleri; Bir binayı tek bir kazan ile ısıtma, HVAC sistemi ile ısıtma,
3-Bölgesel ısıtma sistemleri; Endüstri tesisleri, toplu konut uygulamaları, mahalle ve şehir ısıtmaları
gibi büyük ölçekli ısıtma sistemleridir.
Klasik bölge ısıtmasında bir ısı merkezinde üretilen ısı, boru şebekesi ile primer devre akışkanı
tarafından ısıtılacak binalara taşınır. Her binanın altındaki ısı değiştiricisinde sekonder devrede
dolaşan ısıtıcı akışkan ısıtılır. Primer devre sıcak su, kızgın su veya buhar sekonder devrede ise
genellikle sıcak su dolaşır. Bölge ısıtmasında seçilecek sistemin, yatırım ve işletme maliyetleri üzerine
etkisi çok önemlidir. Bu bakımdan her bölge ısıtma uygulaması için öncelikle bir fizibilite veya
ekonomiklik çalışması yapılması gerekir. Bu fizibilite çalışmasında ana parametreler: ısı kaynağı,
primer devre akışkan cinsi, akışkan sıcaklığı, ısı merkezi sayısı ve boru şebekesinin dağılımı
olmaktadır.
Bölgesel ısıtma sistemlerinde uygulanan diğer bir sistem de primer devrede üretilen sıcak akışkanın
doğrudan bloklara verilmesidir. Burada işletme basıncına dikkat edilmelidir.
Bölgesel ısıtma sistemleri işletme maliyetlerinin daha düşük, çevreyi daha az kirleten, yakıt ve kül
taşıma problemleri olmayan, daha tehlikesiz, daha sağlıklı ve konforlu bir ısıtma sağlayan sistemlerdir.
Fakat dağıtım hattı maliyetleri, sistem maliyetleri, otomasyon zorlukları gibi problemler bu tür
sistemlerin ılıman bölgelerde tercih edilmemesine yol açmaktadır. En çok kullanılan sistemler
koojenerasyon ve jeotermal bölge ısıtma sistemleridir.

  • Bireysel Isıtma Sistemleri Tasarımı
  • Bölgesel Isıtma Sistemleri Tasarımı
  • Merkezi Isıtma Sistemleri Tasarımı
  • Proses Isıtma Sistemleri Tasarımı