GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Başkent Mühendislik Güvenlik Danışmanlığı ve Çözümleri, Sistemlerinizde ki güvenlik açıklarını güncel olarak ortaya çıkartan ve açıkların kapanması için çözümleri güncel olarak devamlı bir şekilde yayınlayan ve raporlayan bir hizmettir. Sistemleriniz, güncel olarak güvenlik açıklarının tespit edilmesi için taranmaktadır. Bu şekilde sistemlerinize atak yapabilecek kişilerin gözünden sistemlerinizin daimi güvenlik seviyesi görüntülenmiş olunur.

 • NOC SOC Hizmetimiz
  BT altyapısı izleme hizmetlerimizi NOC, SOC, SIEM olmak üzere üç modelde sunuyoruz. Bu hizmetler birbirinin devamı ve tamamlayıcısı şeklinde olduğundan bunları tek tek yada tümleşik olarak da sunuyoruz.

  Penetrasyon / Sızma Testi Çözümümüz
  Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir.

  Web Güvenliği Çözümleri
  Web sayfalarının güvenliğini sağlamak için kullanılan web güvenlik duvarı teknolojilerine WAF (Web Application Firewall) denir. Web sayfasına gelen çağrıları öncelikle WAF karşılar.

  Veri Tabanı Güvenliği Çözümlerimiz
  Genel olarak veri tabanı güvenliği ürünleri şu tür hizmetler sunar: – SQL komutlarının izlenmesi, loglanması ve zararlı bir komut gelirse engellenmesi,

  Mobil Güvenlik Çözümleri
  Artan mobilite ve her an her yerde interneti kullanma gibi alışkanlıklar hem mobil cihaz kullanımını arttırmış hem de mobil güvenlik teknolojilerinin daha da geliştirilmesini zorunlu kılmıştır

  Mail Güvenliği Çözümleri
  Günümüzün en güvensiz iletişim araçlarından biri Mail servisidir. SMTP protokolünde kullanıcı doğrulama, sunucu doğrulama gibi özellikler bulunmadığı için insanlar kolaylıkla kandırılabilmektedir.

  Loglama ve SIEM Çözümlerimiz
  Log izleme, tüm kritik ağlar ve cihazları kapsayan bilişim sistemlerinin ürettiği olay kayıtlarının(loglarının) belirlenen kurallara göre analiz edilmesi olarak tanımlanmaktadır.

  ISO 27001 Danışmanlığı
  ISO/IEC 27001 standardizasyonu; kurumların bilgi varlıklarının risk düzeyini tanımlamak, analiz etmek ve ele almak gibi adımlardan oluşan bir bilgi güvenliği yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır.

  Bilişim Güvenliği Danışmanlığı
  Bilişim Güvenliği danışmanlığı kurumların iç ve dış siber tehditlerden korunmasına yardımcı olarak sistem sürekliliğini ve bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin bozulmadan iletimi/saklanması gibi güvenlik politikalarının uygulanması için danışmanlık hizmetleri sağlar.

  HotSpot Çözümü
  Kamuya açık alanlarda ücretsiz olarak internete erişimi sağlayan Wi-Fi HotSpot teknolojisi alışveriş merkezleri, oteller, kafeler ve havaalanları gibi birçok yerde hizmete sunulmaktadır.

  VPN Çözümleri
  Fortinet işletmelere güvenli, hızlı ve kurulumu kolay VPN hizmeti sunmaktadır.

  UTM Çözümleri
  Siber saldırı yöntemlerinin ve araçlarının her geçen gün daha sofistike bir hal alması ve buna karşılık bir çok savunma sisteminin geliştirilmesi kurumların tek bir güvenlik uygulaması ile korunmasını zorlaştırmaktadır.

  URL Web Filtreleme Çözümleri
  Kurum çalışanlarının herhangi bir kısıtlama uygulanmadan internet üzerinde gezinmeleri siber saldırılara maruz kalma ve veri kaybı gibi güvenlik risklerine neden olmaktadır.

  Adli Bilişim Olay Müdahalesi
  Adli bilişim, bilgi güvenliği tekniklerinin bilişim suçları davalarında hukuki prosedürler için kanıt sunmak üzere kullanıldığı hem siber güvenlik hem bilişim hukuku alanları ile etkileşim içinde olan bir disiplindir.

  Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi
  Olası atak, ihlal ve tehditlerin tespiti için ağda gerçekleşen aktivitelerin izlenmesi ve trafiğin analiz edilmesini sağlayan yöntemleri kapsayan saldırı tespit sistemleri önemli güvenlik bileşenlerinden biridir. Saldırı engelleme sistemleri ise saldırıların saptanıp önlenmesi işlemlerini kapsayan ağ güvenlik sistemleridir.

  Microsoft Sunucu Sıkılaştırma
  Microsoft her yeni sürümde sunucu güvenliği için gerekli olan default güvenlik mekanizmalarını iyileştirme işleminden geçirse de bu işlevler çoğu zaman tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle Windows sunucu sıkılaştırma işlemi siber saldırılara karşı güçlü bir koruma sağlamak için önem taşımaktadır.

  Microsoft Güvenlik İncelemeleri
  Güvenli kimlik mekanizması, rol tabanlı erişim sistemi uygulanarak adminlerin sadece bazı özel yönetici ayrıcalıklarını yalnızca ihtiyaç duydukları zaman dilimi içinde kullanmalarını sağlamaktadır.

  SCADA Güvenliği
  SCADA sistemleri; yerel veya uzak endüstriyel proseslerin kontrolü, gerçek zamanlı verileri izlemek toplamak ve işlemek, sensör gibi cihazlarla doğrudan etkileşim ve olay kayıtlarını tutmak gibi servisleri sunan yazılım ve donanım tabanlı endüstriyel denetim sistemleridir.

  5651 Yasa Çözümü
  Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilmekle beraber suç unsuru içeren herhangi bir olay sonrasında suçlu ya da sorumluların tespit edilerek suçsuzdan kolayca ayırılmasını sağlamak.

  Sandbox Çözümleri
  Artan siber saldırılar nedeniyle kurumlar kendilerini hem bilinen hem bilinmeyen tehditlere karşı koruyacak yeni nesil güvenlik teknolojilerine gereksinim duymaktadırlar.

  Kod Güvenliği Analizi
  Günümüzde siber saldırıların büyük oranda uygulama katmanındaki protokolleri hedef alması nedeniyle kod güvenliği analizleri kurumun güvenlik politikaları arasında yer alması gereken önemli bir bileşen haline gelmiştir. Kod analizi, Arka Kapı(Backdoor) ve zararlı kodları araştırarak saldırganlar tespit edip istismar etmeden önce düzeltilmesini sağlar.

  SOME Danışmanlığı
  Son yıllarda gittikçe artan düzeyde görülen siber saldırılar kurumları hem maddi kayba hem de itibar kaybına maruz bırakmaktadır. Finansal kuruluşlar gibi çok sayıda kullanıcıya hizmet veren kurumlar ise bu zararların yanı sıra aynı zamanda müşterilerin hassas bilgilerinin ele geçirilmesi ve güven sarsılması gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

  Veri Sızıntı Engelleme Çözümleri
  Sistemin ele geçirilmesinden sonraki bir adım olan veri sızdırılması olayı yüksek seviyeli bir tehdit olarak tanımlanmaktadır. Bulut tabanlı sistemlerin ve mobil cihazların kullanımının iş dünyasında da artmasıyla birlikte kurumların bilişim sistemlerini geleneksel güvenlik yöntemleriyle korumaları zorlaşmıştır.

  ADC Çözümleri
  Uygulama sunum denetleyicileri, uygulamaların içerik ve işlevlerinin büyük bir kullanıcı kitlesine hizmet verebilecek bir şekilde verimli ve ulaşılabilir olduğunu kontrol eden sistemlerdir. Bu teknoloji, son yıllarda uygulamaların verimliliğini ve performansını arttırma gibi gereksinimleri karşılamak için yük dengeleme ihtiyacının artmasından dolayı yaygınlaşmaya başlamıştır.

  KVKK Danışmanlığı
  Bir bireyin etnik kökeni, politik düşünceleri, dini inançları, ticari ilişkileri ve üyelikleri, biyometrik datayı da kapsayan genetik verileri, sağlık bilgileri gibi tanımlanmasına katkı sağlayan önemli bilgiler kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

  Firewall Destek Hizmetlerimiz
  Güvenlik duvarı(Firewall), iç ağa gelen ve iç ağdan çıkan trafiği denetlemek ve yetkisiz erişimleri ve zararlı aktiviteleri tespit edip önlemek için tasarlanmış yazılım veya donanım tabanlı olarak ya da ikisinin bileşimi olarak üretilen ağ güvenlik cihazlarından biridir.

  Hizmet Dışı Bırakma Testleri
  Müşteri hizmetlerini büyük oranda internet üzerinden veren kurumlar için Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırıları(DDoS-Distributed Denial of Service) büyük tehdit oluşturmaktadır. Son yıllarda DDoS saldırıları ağa sızma ve hassas verileri çalma gibi diğer kritik ataklarla birlikte eşzamanlı gerçekleştirildiği için sadece hizmetleri kesintiye uğratan bir atak olarak değerlendirilmemelidir.

  Güvenlik Eğitimleri
  Beyaz Net network, firewall, güvenlik eğitimleri

  Kullanıcı Bilgisayarı Güvenliği
  Bilgisayar sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasında teknik çözümlerin yanısıra kullanıcıların farkındalıklarının yüksek olması da büyük oranda etkili olmaktadır.

  WAF Çözümü
  WAF’lar her geçen gün karmaşıklaşan sistemlerde web trafiği üzerinden gelen anormalilikleri tespit ederek belirlenen kurallar çerçevesinde gelen taleplerden saldırgan amaçli genel talebi engellemek üzerine kurulmuş bir teknolojidir. Diğer bir deyişle “HTTP/HTTPS/SOAP/XML-PRC”gibi protokoller üzerinde detaylı paket analizi yaparak zararlı istekteri bloklamak için yazılan araçtır.

  Sosyal Mühendislik/Oltalama Testleri
  Sosyal mühendislik testleri, kullanıcıların dikkatsizliğinden veya ihmalkârlığından yararlanarak hassas bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen saldırılara karşı kurumun ne kadar güvende olduğunu test etmek için uygulanır.

  Network Penetrasyon Testi
  Ağ penetrasyon testleri kurumların bilgisayar ağlarının siber saldırılara karşı ne derece güvende olduğunu belirler. Ağ sızma testlerinin başlıca adımları saldırganların kullandığı araç ve yöntemleri kullanarak gerçek bir saldırı esnasında sistemlerin ne tür bir dayanıklılık göstereceğini ortaya çıkaracak sızma girişimlerinde bulunmak ve elde edilen bulguları kuruma önerilecek tavsiyelerle birlikte raporlamaktır.

  Firewall Konfigürasyon Taşıma
  BeyazNet olarak gerek Fortinet cihazları arasında gerek farklı marka firewall cihazlarından Fortigate ürünlerine konfigürasyon işlemlerinde hızlı, güvenli, müşteri memnuniyetini esas alan taşıma hizmeti sunmaktayız.

  Zaman Damgası Çözümü
  TaliaStamp, üzerine yüklenen verilere elektronik zaman damgası vurarak, söz konusu verinin belirtilen tarihte, belirtilen şekilde oluşturulduğunun kanunen ispatını sağlamaktadır.

  SSL VPN Çözümleri
  VPN çözümleri, kullanıcıların özel ağlara uzaktan bağlanıp sistemi kullanabilmelerini sağlayan fiziksel bağlantı gerektirmeyen sanal özel ağlar olarak tanımlanmaktadır. VPN, uzak kullanıcı ile ağ arasındaki iletişimin şifreli olarak gerçekleştirilmesini ve kullanıcı IP adresinin gizli tutulması gibi güvenlik hizmetlerini sunmaktadır.

 •